Dahlia Kracht – Divers in Zorg en Welzijn voor Iedereen.

Dahlia Kracht is er voor mensen met een licht verstandelijke of psychische beperking en ook als problemen zich blijven opstapelen. Dan is er risico op sociale uitsluiting. Voor mensen met een beperking met een migratieachtergrond is dit risico nog groter. Daar hebben we extra aandacht voor. We gaan samen aan de slag om te werken aan een stabiel bestaan met duurzame garanties voor de toekomst.

Voor ons is omgaan met culturele diversiteit de regel en niet de uitzondering. Goed om kunnen gaan met culturele diversiteit doet recht aan ieders culturele achtergrond en sociale identiteiten. Dit is niet alleen in het voordeel van mensen met een migratieachtergrond, maar doet recht aan ieders individualiteit.
We ondersteunen bij wat nodig is zoals wonen, bestrijden van armoede, gezondheid, opvoeding, dagbesteding, werken, opbouwen netwerk en contact met voorliggende voorzieningen, zodat mensen meer grip kunnen krijgen op eigen regie. We doen dit in het kader van de WMO en geven langdurige zorg in het kader van de WLZ in de vorm van PGB.

Individuele begeleiding

– We maken samen met de klant een plan en stellen doelen;
– Er zijn vaste contactmomenten;
– We gaan regelmatig op huisbezoek;
– We gaan mee naar instanties als dat nodig is;
– We leren klanten zelf met instanties en voorzieningen om te gaan

Opvoedingsondersteuning

Als ouders veel moeite hebben met de opvoeding van de kinderen kunnen we het gezin
opvoedingsondersteuning bieden. Daarnaast is er aandacht voor de hulpvragen op alle leefgebieden.
Bij migrantenouders kan het zijn dat ze veel moeite hebben met hun rol als ouder in de nieuwe samenleving

Samenwerking

Dahlia Kracht zoekt nadrukkelijk samenwerking ten behoeve van het welzijn van de klanten.
Dat kan zijn door gezamenlijk op te trekken in de begeleiding van een klant waarbij expertise van partijen wordt ingezet.
Er wordt samenwerking gezocht met welzijnsorganisaties

Aanmelding

Wil je meer weten over Dahlia Kracht  gebruik dat dit informatieformulier. Je kunt ons bellen op kantoortijden: 024 35 53 225 Of kom langs op Houtlaan 119, 6525 ZC, Nijmegen De aanmelding voor Dahlia Kracht loopt via de Sociale Wijkteams

Verder lezen

Leer- werkbedrijf

Dahlia Kracht is leer- werkbedrijf voor stagiaires en mensen in een leer- werktraject. We hebben daarvoor de Ecabo-erkenning. Mocht je interesse hebben om je bij ons in de praktijk te scholen als ambulant begeleider, neem dan contact met ons op.

Verder lezen

Klanten aan het woord

Interview Theo Rutten
Ik kan door het minste geringste uit evenwicht raken.
Door het regelmatige contact met begeleiders van Dahliakracht kan ik zaken echt achter me laten.
We praten en dan ben ik de stress weer kwijt. Ze zijn een klankboord voor mij door hun wekelijkse bezoekjes.
Het is heel prettig dat ik ook kan bellen en appen.
Zo lopen problemen en stress niet te hoog op.
Nu is mijn leven stabiel. Ik had veel stress door mijn financi├źn.

verder lezen