Dahlia Kracht is er voor mensen met lichte verstandelijke en/of psychische beperking en multi-problemen, al dan niet in combinatie met het hebben van een migratieachtergrond.

Door de cultureel diverse samenstelling van ons team en omdat we  op maat doen wat nodig is, voelen klanten zich snel thuis bij Dahlia Kracht.

We hebben een aanpak die voor een brede klantengroep passend is, niet alleen voor mensen met een migratieachtergrond.

We zijn er voor gezinnen waar ouders veel moeite hebben met de opvoeding van de kinderen. Met aandacht voor alle leefgebieden ligt dan de focus op de opvoeding.