De expertise van Dahlia Kracht kenmerkt zich door:

  • Begeleiding van mensen met een licht verstandelijke en/of psychische beperking en bij multi-problemen;
  • Veel ervaring in omgaan met culturele diversiteit;
  • Goed kunnen aansluiten bij mensen met een migratieachtergrond;
  • Beschikbaar zijn voor consultatie over omgaan met culturele diversiteit ten behoeve van klanten;
  • Samenwerken om de begeleiding van klanten te optimaliseren.