De basis van ons werk is het contact met de cliënt.
Door te luisteren en erkenning te geven aan zorgen en wensen, bouwen we vertrouwen op.
We gaan vraaggericht te werk en zoeken naar praktische oplossingen, waar we de familie en het netwerk rond de cliënt zoveel mogelijk bij willen betrekken.