– We maken samen met de klant een plan en stellen doelen;
– Er zijn vaste contactmomenten;
– We gaan regelmatig op huisbezoek;
– We gaan mee naar instanties als dat nodig is;
– We leren klanten zelf met instanties en voorzieningen om te gaan;
– We stimuleren dat klanten hulpbronnen en netwerken om zich heen organiseren;
– Het kantoor heeft een open deur.