Als ouders veel moeite hebben met de opvoeding van de kinderen kunnen we het gezin
opvoedingsondersteuning bieden. Daarnaast is er aandacht voor de hulpvragen op alle leefgebieden.

Bij migrantenouders kan het zijn dat ze veel moeite hebben met hun rol als ouder in de nieuwe samenleving in een totaal andere sociale context en waarbij de opvattingen, gewoontes en hulpbronnen van het thuisland er niet meer zijn. We ondersteunen ouders dan bij het zoeken naar nieuwe handelingsperspectieven en het toepassen daarvan in de omgang met hun kinderen. We geven ouders informatie welke voorzieningen er zijn voor de kinderen en zorgen ervoor dat daar gebruik van gemaakt wordt. We ondersteunen de communicatie van de ouders met de school van de kinderen en andere instanties.

Door op tijd opvoedingsondersteuning in te zetten wordt voorkomen dat de situatie verergerd en ouders en kinderen in een door hun ongewenste situatie terecht komen.