Dahlia Kracht zoekt nadrukkelijk samenwerking ten behoeve van het welzijn van de klanten. Dat kan zijn door gezamenlijk op te trekken in de begeleiding van een klant waarbij expertise van partijen wordt ingezet.Dahlia Kracht zoekt nadrukkelijk samenwerking ten behoeve van het welzijn van de klanten.
Dat kan zijn door gezamenlijk op te trekken in de begeleiding van een klant waarbij expertise van partijen wordt ingezet.
Er wordt samenwerking gezocht met welzijnsorganisaties voor onderwerpen als armoedebestrijding, informatie en advies
over allerlei relevante onderwerpen die aan orde zijn.