Goed om kunnen gaan met culturele diversiteit doet recht aan ieders culturele achtergrond en sociale identiteiten. Dit is niet alleen in het voordeel van mensen met een migratieachtergrond, maar doet recht aan ieders individualiteit.

We ondersteunen mensen met hulpvragen op alle leefgebieden met extra aandacht voor bestrijding van armoede.

We vinden belangrijk dat mensen gehoord worden vanuit het hart. We sluiten aan bij wie iemand is.
Onze kracht is het contact met de mens. Door te luisteren en erkenning te geven, bouwen wij vertrouwen op zodat men dromen, wensen en behoeftes kan realiseren. Laagdrempeligheid, nieuwsgierigheid en een lerende houding zijn ons eigen. Iedere klant is een nieuwe wereld.