Dahlia Kracht werkt aan een inclusieve samenleving voor mensen met een licht verstandelijke en/of psychische beperking en als problemen zich opstapelen. De beperkende gevolgen van migratie maken het risico op uitsluiting nog groter. Daar hebben we extra aandacht voor naast het reguliere hulpverlening.

We vinden het belangrijk dat  iedereen goed gebruik kan maken van rechten en voorzieningen en iedereen op zijn of haar manier mee kan doen.  Voor iedereen een zinvol, volwaardig en stabiel bestaan op basis van eigen kracht. We werken op maat met de klanten aan hun zelfredzaamheid als kwaliteit en niet als doel op zich.
We zorgen ervoor dat de communicatie met de maatschappelijke organisaties doeltreffend gaat verlopen.
Er is veel aandacht voor het activeren en versterken van hulpbronnen en sociale netwerken.